சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை

படம் பகுதி எண் PDF உற்பத்தியாளர் வகை விளக்கம் அளவு RFQ
AGN21012 AGN21012 Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 1A 12VDC 51880 பொருட்களை
AGQ210A03Z AGQ210A03Z Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 3VDC 49321 பொருட்களை
IM06TS IM06TS TE Connectivity Potter & Brumfield Relays சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 12VDC 329 பொருட்களை
AGN200A4HZ AGN200A4HZ Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 1A 4.5VDC 51883 பொருட்களை
DS1E-M-DC5V DS1E-M-DC5V Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY GEN PURPOSE SPDT 2A 5VDC 27584 பொருட்களை
IM06GR IM06GR TE Connectivity Potter & Brumfield Relays சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 12VDC 5854 பொருட்களை
AGQ21024 AGQ21024 Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 24VDC 40 பொருட்களை
AGN2004H AGN2004H Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 1A 4.5VDC 51887 பொருட்களை
AGQ200A4HZ AGQ200A4HZ Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 4.5VDC 87308 பொருட்களை
TQ2SA-L-5V TQ2SA-L-5V Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 5VDC 28109 பொருட்களை
V23079A1003B301 V23079A1003B301 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 12VDC 10350 பொருட்களை
AGQ200A4H AGQ200A4H Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 4.5VDC 1585 பொருட்களை
DS1E-M-DC12V DS1E-M-DC12V Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY GEN PURPOSE SPDT 2A 12VDC 31412 பொருட்களை
TX2SA-5V-Z TX2SA-5V-Z Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 5VDC 71953 பொருட்களை
V23079E1208B301 V23079E1208B301 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY GEN PURPOSE DPDT 2A 3VDC 25194 பொருட்களை
TX2SA-5V-X TX2SA-5V-X Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 5VDC 40145 பொருட்களை
IM01GR IM01GR TE Connectivity Potter & Brumfield Relays சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 3VDC 108585 பொருட்களை
TQ2SA-L2-5V TQ2SA-L2-5V Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 2A 5VDC 28237 பொருட்களை
AGN20024 AGN20024 Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY TELECOM DPDT 1A 24VDC 9541 பொருட்களை
TXS2-LT-4.5V TXS2-LT-4.5V Panasonic Electric Works சிக்னல் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்ஸ் வரை RELAY GEN PURPOSE DPDT 1A 4.5VDC 23639 பொருட்களை
Top