பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல்

படம் பகுதி எண் PDF உற்பத்தியாளர் வகை விளக்கம் அளவு RFQ
RT314005 RT314005 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 5V 26316 பொருட்களை
DSP1A-DC5V DSP1A-DC5V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 5V 19207 பொருட்களை
G2RL-1-DC24 G2RL-1-DC24 Omron Electronics Inc-EMC Div பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPDT 12A 24V 38468 பொருட்களை
NC4D-JP-DC48V NC4D-JP-DC48V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE 4PDT 5A 48V 13 பொருட்களை
DK1A-5V-F DK1A-5V-F Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 5V 16640 பொருட்களை
RTD34012F RTD34012F TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V 5115 பொருட்களை
S2EB-12V S2EB-12V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE 4PST 4A 12V 6622 பொருட்களை
RTD34005 RTD34005 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 5V 28163 பொருட்களை
ALZ11B12W ALZ11B12W Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 12V 39714 பொருட்களை
RTE24615 RTE24615 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 115V 17365 பொருட்களை
LKP1AF-5V LKP1AF-5V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 10A 5V 10 பொருட்களை
RT424005 RT424005 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 5V 37 பொருட்களை
G5RL-1-E-HR DC24 G5RL-1-E-HR DC24 Omron Electronics Inc-EMC Div பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPDT 16A 24V 22498 பொருட்களை
RT424024 RT424024 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 24V 25778 பொருட்களை
DSP1A-DC24V DSP1A-DC24V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 8A 24V 19200 பொருட்களை
DSP2A-L2-DC12V DSP2A-L2-DC12V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPST 5A 12V 6 பொருட்களை
LKT1AF-12V LKT1AF-12V Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 12V 23 பொருட்களை
ALDP112W ALDP112W Panasonic Electric Works பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 12V 101853 பொருட்களை
RT424F12 RT424F12 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPDT 8A 12V 15116 பொருட்களை
T92S11D12-24 T92S11D12-24 TE Connectivity Potter & Brumfield Relays பவர் ரிலேக்கள், 2 ஆம்ப்களுக்கு மேல் RELAY GEN PURPOSE DPDT 30A 24V 716 பொருட்களை
Top